fbpx
滲水 漏水 驗樓

Yangi

體重:176.8磅減至128磅
脂肪率:42%減至27.4%
INS心得:呢幾個月我真係經歷左好多野,幾句説話講唔曬。由2月頭開始減肥直到結婚個一日,INS既一班「桃紅救兵」都一路支持我,我最終都請埋佢地參加我既婚禮添。因爲佢地真係除左幫我減肥,仲教識我健康生活既重要,我而家知道點樣食野同做運動真係好重要!