fbpx
滲水 漏水 驗樓

修靚大腿内側

Jason同Seeki今日教大家修靚大腿內側!今次2款動作側睡提腳及側跪提腳打圈。左右交替各30秒!

Set 1: 側睡提腳,左腳伸直,右腳彎曲側放膝頭貼地,左腳伸直慢慢上下提升,如腳部能提升越高修緊大腿内側效果更好!同樣左右交替各做30秒!

Set 2: 側跪提腳打圈,單手按地,左腳彎曲跪地,右腳伸直提升打圈,打圈越大,修緊肌肉就多。同樣左右交替30秒!

冬天想show美腿就要試下!