fbpx
滲水 漏水 驗樓

熊貓BB-INS瘦身大挑戰Round2

熊貓BB阿Yung進行INS Theory減肥班已經兩個半月, 好多同學仔都覺得佢瘦咗好多。

宜家就黎睇下佢瘦咗幾多!